Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

Algemene vragen

Wat kan ik van MURADO verwachten?

Murado is een partij die gespecialiseerd is in tijdelijke huisvesting, van schets en ontwerp, tot en met realisatie. Een vaste werk-structuur gebonden aan de core-business onderscheidt Murado door haar secure omgang van zaken en het professioneel uitvoeren. Met volledig expertise op het gebied van sociale woningbouw en de bijkomende problematieken, nemen wij zorgen voor jouw organisatie uit handen.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de woningen er esthetisch goed uitzien en dat de bewoners er ook een lange periode willen wonen?

Wij geloven erin dat esthetisch en duurzaam bouwen elkaar kunnen versterken. Esthetiek is de belangrijkste pijler. De uitstraling van een gebouw is het vertrekpunt; de basis.

We spreken van een goed circulair ontwerp als het product meerdere levenscycli meegaat. Daarnaast is het belangrijk dat het product kwalitatief hoogwaardig is, niet in waarde vermindert en dat het geen energie kost. Ook de toepassing van materialen en componenten die teruggewonnen worden voor hergebruik zijn belangrijke toepassingen voor een circulair ontwerp. Deze factoren nemen we altijd mee in onze ontwerpen voor de opdrachtgever.

Merkt een bewoner iets van deze bouwmethodiek als de woning wordt bewoond? Bouwwerkzaamheden in een bewoonde omgeving kan onrust veroorzaken.

Dit is een zeer belangrijk onderdeel in het bouwproces. Daarom is heldere communicatie ontzettend belangrijk en dat weten wij als geen ander. Hoe pakken wij de sociale problematiek aan als MURADO?

Ruim voor start van de werkzaamheden informeren wij de betrokkenen. Dit doen wij via een bewonersbrief of een bouwapp. De bouwapp biedt de mogelijkheid om dagelijks in contact te staan met de omgeving.

Hierop plaatsen wij korte tekstberichten, foto’s en video’s van de planning van werkzaamheden, een beschrijving van de werkzaamheden, de geldende maatregelen en de algehele voortgang van een project. We gebruiken de app ook om positieve ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

Wij merken door de bewoners vroegtijdig te informeren en bereikbaar te zijn voor vragen of eventuele klachten, dit als zeer prettig wordt ervaren.

In overleg met de opdrachtgever bekijken we wat er mag en gewenst is. Bij oplevering van de bouw organiseren wij een moment om zowel de nieuwe- als de huidige bewoners op een positieve manier met elkaar kennis te laten maken. De informatieverstrekking geschiedt altijd in overleg met onze opdrachtgever.

Op welke manier wordt circulariteit binnen deze bouwmethode toegepast?

Circulair bouwen verwijst naar de drang onafhankelijk te zijn. Wij ontwikkelen duurzame woningen die beschikbaar zijn voor iedereen. Dit doen we door een nieuwe bouwmethode en duurzame materialen te (her)gebruiken. Het traditionele baksteen en beton worden vervangen door gestandaardiseerde modules, waarmee we meerdere soorten woningtypen en -vormen creëren. Modulaire bouw is een methode van bouwen waarbij de constructie van een gebouw plaatsvindt door het assembleren van prefabricage modules. Deze modules worden in een fabriek gemaakt en vervolgens op de bouwlocatie samengevoegd tot een compleet gebouw. Modulaire bouw is in opkomst vanwege de voordelen op het gebied van snelheid, duurzaamheid en kostenbesparing.

In hoeverre wordt ervoor gezorgd dat niet alle complexen die op deze manier worden gebouwd op elkaar lijken?

Wat vroeger unitbouw voor tijdelijke gebouwen was, is inmiddels geëvolueerd tot een bouwmethode van prefab elementen met een hoge kwaliteit in detaillering en uitvoering. Ook architectonisch is er heel veel mogelijk bij tijdelijke huisvesting. Dit kan bijvoorbeeld in een houtgevel of steenstrip, maar ook in kunststof. Elk project is anders vanuit esthetisch oogpunt, maar ook de invulling op een bepaalde plek. Samen met de opdrachtgever kijken we naar de beste mogelijkheid, maar nemen we de stedenbouwkundige, welstand en andere belanghebbenden in een vroeg stadium mee. Op die manier behoeden we de planvorming voor vertraging en zorgen we er samen voor dat het ontwerp in een beginstadium duidelijk is.

Ik heb een casus waarover ik graag zou willen sparren. Kan ik hierover vrijblijvend contact opnemen?

Uiteraard. Indien je geïnteresseerd bent in de wijze waarop Murado het woningtekort aanpakt met modulaire oplossingen, neem dan contact op met Arjan van de Watering. Je kunt hem bereiken op: 088 0990220 of e-mailen naar: arjan@murado.nl.

Modulair bouwen

Wat is het verschil tussen traditioneel en modulair bouwen?

Traditioneel bouwen is een ouderwetse manier van bouwen. Alle materialen wordt op de bouwplaats aangevoerd en ter plekke samengesteld. In weer en wind, onder sterk wisselende omstandigheden. Variërend van min 10 tot plus 35. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit op de bouwplaats. Bouwbedrijven werken elk op hun eigen bouwplaats en ieder op hun eigen manier aan de oplossing van hetzelfde probleem. Dat is niet efficiënt en heeft tot gevolg dat veel materiaal verloren gaat. Het is zoals auto’s werden gebouwd voordat Henry Ford de lopende band introduceerde: dus met een team van monteurs die allemaal tegelijk aan één eindproduct werken. En die elkaar daarbij voortdurend in de weg lopen. Een bekend fenomeen op iedere bouwplaats. Vergelijk dat met het modulaire bouwproces waarbij alles, van de geconditioneerde productieomstandigheden in de fabriek tot de snelle assemblage op de bouwplaats, draait om efficiëntie en het verminderen van faalkosten, afval en transportbewegingen.

Wat zijn de faalkosten van traditioneel bouwen?

Een bekend fenomeen bij traditioneel bouwen zijn de faalkosten. Doordat bij modulair bouwen veel preciezer wordt gewerkt, is er minder verspilling van materialen. Dit zorgt er voor dat de faalkosten sterk teruggebracht kunnen worden.

Uit een onderzoek van ABN AMRO uit april 2019 blijkt dat in de traditionele bouw elk jaar miljarden euro’s worden verspild, doordat de faalkosten vaak 5% of meer zijn.

Dat drukt niet alleen op de winstmarge, maar zorgt ook voor een gigantische hoeveelheid afval. Opmerkelijk is dat uit het onderzoek naar voren komt dat iedereen die faalkosten accepteert als zijnde onvermijdelijk. Deze faalkosten worden aanzienlijk verminderd bij modulaire bouw.

Welke bouwmaterialen worden er gebruikt?

Voor ons is modulair bouwen de manier om de huidige veelheid aan huisvestingsvraagstukken efficiënt aan te pakken. Dit doen we met staalframe. Dit doen we vanuit gestandaardiseerde modules.

Is modulair bouwen de oplossing voor het woningtekort?

Kort en krachtig, ja. Het woningtekort is gigantisch in Nederland. De gevolgen zijn ernstig: de wachttijden voor een sociale huurwoning zijn enorm en de huizenprijzen zo hoog dat starters niet of nauwelijks meer aan een betaalbare woning kunnen komen.

Het woningtekort bedraagt op dit moment zo’n 350 duizend woningen en zal over drie jaar uitkomen op 500 duizend. Volgens recente cijfers zullen er in 2030 maar liefst één miljoen woningen moeten zijn bijgebouwd om aan de vraag tegemoet te komen.

De traditionele bouw is niet in staat om zo snel en deze aantallen woningen te bouwen. Daarnaast zijn er tal van remmende factoren die ervoor zorgen dat de nieuwbouwproductie onvoldoende op gang komt: de stikstof, coronacrisis en PFAS problematiek spelen daarbij een grote rol. Ook het arbeidstekort neemt toe. Het aantal vacatures in de bouw staat momenteel op recordhoogte en deze vacatures zijn maar lastig in te vullen. Bovendien vergrijst het bouwpersoneel de komende jaren steeds verder en gaan veel mensen met pensioen. Met modulair bouwen werk je onder geconditioneerde werkomstandigheden en vereenvoudigen we het proces.

Dat wordt ook onderstreept door een recent verschenen onderzoeksrapport van het vermaarde organisatie adviesbureau McKinsey. In dat rapport ‘Modular Construction, from projects to products’ wordt geconcludeerd dat fabrieksmatig, modulair bouwen de toekomst heeft.

Hoe staan gemeentes en woningcorporaties tegenover deze bouwmethode? Wat is de ervaring van Murado?

Gemeenten, provincies en woningcorporaties spelen in het oplossen van de huidige woningcrisis een cruciale rol. Inmiddels hebben diverse grote steden met het Rijk een zogenaamde Woondeal gesloten om de woningbouw te versnellen. Zo’n Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Ook moet er ruimte zijn om versneld tijdelijke woningen te realiseren. Als Murado kunnen wij hierin als strategisch partner ondersteunen.

Tijdelijke huisvesting

Hoe flexibel is tijdelijke huisvesting?

De flexibiliteit of aanpasbaarheid van een gebouw wordt vaak gezien als een extra investering, als meerkosten, waarvan de relevantie op korte termijn zeer laag is. Gezien de grote huisvestingstekorten moet anno 2023 flexibel en aanpasbaar bouwen de basis zijn van ieder gebouw dat we realiseren. Het is in de basis de afstemming van vraag en aanbod.

Wat onze gebouwen onderscheidt is dat ze demonteer- en verplaatsbaar zijn en tevens permanent gebouwd worden. Door de constructie kunnen ze aangepast worden aan veranderende woon- en werkwensen en kan de functie van het gebouw veranderen. Hiermee spelen we in op de toekomst. We weten allemaal niet hoe de markt er over 15 jaar uit ziet, maar waar we wel rekening mee kunnen houden is het flexibel maken van het gebouw en waarde toevoegen voor komende jaren. Na de exploitatie kunnen wij het gebouw weer demonteren, verplaatsen en transformeren naar een nieuwe grond of functie. Tijdelijke huisvesting is slim investeren in de toekomst.

Zijn deze woningen als permanente woningen te gebruiken, m.a.w. wat is de gebruikstermijn/exploitatietermijn van deze woningen?

Ja. Onze tijdelijke huisvesting kan permanent gebouwd worden en mag dus ook blijven staan. De uitstraling van de onze tijdelijke huisvesting is ook niet te onderscheiden van permanente woningen. Het voordeel van de woningen is dat we hiermee vooruit kunnen lopen op de huisvestingstekorten en dat de grond over een aantal jaar alsnog een andere bestemming kan krijgen.

Wordt er rekening gehouden met flora & fauna?

Ja, we bouwen met oog voor flora en fauna. Het is belangrijk als bedrijf dat we omgaan met deze wet die gericht is op de bescherming van dieren- of plantsoorten. Per project nemen wij dit thema mee en hebben we concrete voorbeelden die we in een project kunnen toevoegen.

Wat verstaan jullie onder duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen heeft betrekking op woningen, utiliteitsbouw, installatietechniek, stedenbouw en de grond-, weg- en waterbouw. Aspecten van duurzaamheid komen in alle bouwfases aan bod. Voor onze tak van sport is energieneutraal bouwen volgens de BENG-norm een standaard, maar wordt het (her) gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers wordt steeds belangrijker. Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie, maar ook de verantwoording van watergebruik met betrekking tot klimaat adaptief bouwen nemen we in acht.