Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

Innovatieve bouwoplossingen krijgen met MURADO een eigen gezicht.

Na een jaar keihard werken is het zover en lanceert KOERS met MURADO haar eigen modulaire woonconcept. Mede-eigenaar Arjan van de Watering vormt daarbij het enthousiaste boegbeeld en de aanjager van het concept. Eind 2019 werd hij met zijn GUWA Container Homes al onderdeel van de KOERS Groep. Niet alleen om zijn eigen containerconcept verder te ontwikkelen, maar ook om andere innovatieve woonideeën en bouwoplossingen te bedenken en in de markt te zetten. Met MURADO krijgt die ambitie definitief een eigen gezicht.

Voor 2030 zouden er, om aan de vraag te voldoen, bijna een miljoen woningen gebouwd moeten worden. Dat gaat op de traditionele manier niet lukken.

Arjan van de Watering

Net als directeur Harold Koers van KOERS gelooft Arjan van de Watering daarbij heilig in innovatie: “Er ligt op dit moment een gigantische woningbouwopgave. Voor 2030 zouden er, om aan de vraag te voldoen, bijna een miljoen woningen gebouwd moeten worden. Dat gaat op de traditionele manier niet lukken. De markt vraagt om slimme, duurzame oplossingen die gebouwen beter maken, én innovatieve manieren van samenwerken. Wij gaan daar als MURADO mee aan de slag. Met MURADO spelen we in op het enorme woontekort, dat zeker voor bepaalde groepen zoals studenten, senioren, starters en spoedzoekers nijpend is. Wij kunnen hoogwaardig en kostentechnisch efficiënt inspelen op actuele huisvestingsvragen. Met oplossingen als flexwoningen, modulaire woningen (zoals appartementen) en optopping van bestaande portiekflats.”

“Onze woningbouwprojecten zijn altijd duurzaam en worden snel, hoogwaardig en betaalbaar ontwikkeld.”

Arjan van de Watering

De totaalaanpak van MURADO

MURADO onderscheidt zich door een vooraf georganiseerde procesmatige aanpak. Arjan van de Watering: “Wij managen verwachtingen en brengen vooraf de essentiële beslismomenten helder in beeld. Hiermee versnellen we doorlooptijden en denken we tot wel 30% op de projectvoorbereidingskosten te kunnen besparen. Behalve dat we graag al in het voortraject worden betrokken bij een project, denken we ook graag mee over aspecten als mobiliteit en financiering.” MURADO richt zich met haar oplossingen met name op gemeenten, woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars. Arjan van de Watering: “We doen om te beginnen een Quickscan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens ontwikkelen we samen met de opdrachtgever het best passende concept en gaan we over tot realisatie. Onze woningbouwprojecten zijn altijd duurzaam en worden snel, hoogwaardig en betaalbaar ontwikkeld.”

Harold Koers en Arjan van de Watering

Duurzaam, energiezuinig en circulair

Met haar oplossingen biedt MURADO niet alleen een antwoord op de huidige woningbouwopgave, maar speelt ze ook in op de overheidsopgaves wat betreft circulaire economie en duurzaamheid, en de stikstof- en PFAS-problematiek. Daarbij is aansluiting gezocht bij Platform 2050, een samenwerkingsverband van gespecialiseerde vastgoedonderhoudsbedrijven dat de Nederlandse woningvoorraad versneld en planmatig wil verduurzamen. Arjan van de Watering: “Wij ontwikkelen duurzame woningen, op basis van innovatieve bouwmethodes waarbij de inzet van duurzame materialen voorop staat. Met gestandaardiseerde modules en prefab elementen kunnen we verschillende soorten woningtypes en woonvormen creëren. Daardoor combineren we op slimme wijze de voordelen van standaardisatie met individuele keuzevrijheid.”

Benieuwd naar het hele verhaal van MURADO?
Lees hier het persbericht.