Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

Een plek waar je je terug kunt trekken. Een plek waar je jezelf mag zijn. Een plek waar je herinneringen maakt en plannen voor de toekomst vorm kunt geven. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Anno 2022 vormt het tekort aan wel liefst 300.000 woningen een groot maatschappelijk probleem. Een probleem waar vooral starters, studenten, statushouders, spoedzoekers en senioren de dupe van zijn. Maar iedereen verdient een (t)huis, toch?

Studenten wonen langer thuis

Studenten hebben het in deze tijd niet makkelijk. Het tekort aan studentenwoningen is gigantisch. In 2021 is het tekort opgelopen tot 26.500 studentenwoningen. Een van de oorzaken is dat de studentenwoningen die er zijn niet doorstromen. Menig oud-student komt vers uit de schoolbanken en is klaar om het studentenhuis te verlaten. Maar waar naar toe? In 2021 hadden 1,6 miljoen schoolverlaters in Nederland een studieschuld. De gemiddelde studieschuld bedraagt maar liefst 15.000 euro. Het is inmiddels een gegeven dat je met deze studieschulden geen hypotheek kunt krijgen om een woning te kopen. Om deze scholieren toch een plek te kunnen geven waar ze zich thuis voelen kan er gedacht worden aan tijdelijke gestapelde huisvesting.

Starters zijn financieel kwetsbaar

Stel je voor; je hebt de sleutel in je hand en stapt over de drempel van je eerste echte huis! Blijdschap voert de boventoon en je voelt je zo trots als een pauw. Op dit moment is dit scenario een droom voor menig starter. De pittige woningmarkt en de wachttijden voor sociale huurwoningen dragen hier niet aan bij. Om over de torenhoge hypotheek nog maar te zwijgen. De stijgende prijzen van koopwoningen zorgen ervoor dat men langer thuis of in een studentenkamer blijft wonen. Daarnaast steken starters zich steeds sneller in de schulden, wat enorme gevolgen heeft.

De nood van spoedzoekers

Een groep die zeker niet vergeten mag worden zijn de spoedzoekers. Het leven loopt helaas nooit zoals verwacht. Denk hierbij aan gescheiden ouders, gedwongen verkoop of het verliezen van een baan. Hierdoor kan men in een situatie terechtkomen waarbij ze met spoed op zoek zijn naar een woning. Er is een flink tekort aan sociale huurwoningen waardoor de wachttijden oplopen. Flexibele woonvormen, andere locaties en prefab-woningen kunnen voor deze groep een uitkomst bieden.

De toekomst van statushouders

Als statushouder heb je de woningen vaak niet voor het uitkiezen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt statushouders aan gemeenten zodat zij een passende woonruimte aan kunnen bieden. Maar wat als deze er niet zijn? Betekent dit dan dat er voor statushouders geen toekomst is in Nederland? De krappe huizenmarkt is één van de oorzaken wat een nieuw, veilig leven in Nederland in de weg staat. Er zou een uitkomst geboden kunnen worden door tijdelijke woningen te plaatsen op nieuwe locaties. Met de komst van nieuwe tijdelijke woningen zal ook de angst voor woningtekort door niet statushouders weg worden genomen.

De cirkel van woningtekort door senioren problematiek

De gemiddelde Nederlander wordt steeds ouder. Waar in 2019 1,3 miljoen inwoners ouder dan 75 jaar waren, zullen dit in 2030 2,1 miljoen inwoners zijn. Dat betekent bijna een verdubbeling. Steeds meer senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Echter zijn hier woningen voor nodig die daar geschikt voor zijn. Daarnaast zijn er lange wachtlijsten voor zorginstellingen waardoor men langer zelfstandig blijft wonen en er geen plek is voor starters. Hierdoor begint het woningtekort weer van voor af aan. Met bovenstaande aantallen kun je er zeker van zijn dat het woningtekort in 2030 schrikbarend gestegen is. Flexibele woningen die ten goede komen aan de vitaliteit van ouderen zou daarom een mooi streven zijn.

Over MURADO

Wij zijn van mening dat ‘thuis’ de belangrijkste plek is in ons leven en dat ieder mens recht heeft op een (t)huis. Ook samen bouwen? MURADO treedt op als solution provider en faciliterende partij in het samenstellen en leveren van compleet uitgewerkte modulaire woningbouw vraagstukken. Wil je een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.