Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

Hoe ziet de woningproblematiek in Nederland eruit in 2035?

Niemand kan in de toekomst kijken maar naar verwachting zal Nederland in 2035 18,3 miljoen inwoners hebben. Dat zijn 1 miljoen inwoners meer dan nu! Grote en middelgrote steden zullen groeien en ook in de diverse randgemeenten rondom de grote steden zal het aantal inwoners stijgen. Tegelijkertijd zal aan de randen van Nederland 1 op de 5 gemeenten krimpen. Steeds meer mensen wonen alleen en daarnaast zal de vergrijzing de komende jaren ook flink aanwezig zijn. Kortom; woningtekort.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 2019.

De groei van grote steden

Bijna driekwart van de nationale groei van 1 miljoen mensen komt volgens de prognose terecht in de grote en middelgrote steden. Hieronder vallen gemeenten met minstens 100.000 inwoners. Naar verwachting zal Amsterdam tot aan 2035 er de meeste inwoners bij krijgen, namelijk 150.000. Dit betekent een groei van bijna 20 procent ten opzichte van 2019. De stad zal daardoor in 2035 één miljoen inwoners tellen. Ook voor Utrecht voorziet de prognose een groei van ruim 20 procent. In de steden Rotterdam en Den Haag stijgt het aantal inwoners wat minder, namelijk met elk 15 procent.

Deze steden kenmerken zich doordat ze relatief jong zijn en de verhouding geboorte/sterfte niet in balans is. Ook hebben steden een grote aantrekkingskracht op immigranten waaronder arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten. In Noord-Brabant krijgen Eindhoven, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Breda meer inwoners. Ook steden in het Noorden zoals Groningen en Assen en steden in het Oosten zoals Zwolle, Arnhem en Nijmegen zullen verder groeien.

Naast de bovengenoemde grote steden zullen ook diverse andere gemeenten rondom deze steden populairder worden. Hierbij kan gedacht worden aan Almere en Haarlemmermeer bij Amsterdam, Zuidplas bij Rotterdam en Rijswijk bij Den Haag. Deze gemeenten trekken door de nieuwbouwprojecten veel jonge stellen uit de grotere steden aan.

Verdere krimp aan de randen van het land

De kleinere gemeenten aan de randen van het land krijgen de komende decennia juist te maken met een verdere krimp. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Na 2035 zet deze krimp door omdat de verwachting is dat de bevolking van Nederland dan minder hard groeit.

Vergrijzing

Zoals genoemd vergrijst Nederland steeds verder. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. In 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting met 7 procent toe. De vergrijzing elders in Nederland gaat echter sneller waardoor het verschil tussen stad en platteland toeneemt.

Vooral in de krimpgemeenten zal het aandeel van ouderen in 2035 naar verwachting rond 30 procent of meer zijn. De vergrijzing is een belangrijke oorzaak van de bevolkingskrimp. Naar verwachting zullen de regionale verschillen in vergrijzing na 2035 weer wat afnemen. In gemeenten die nu sterk vergrijsd zijn, zal het aantal ouderen ten opzichte van de rest van de bevolking weer wat dalen. Dit komt omdat er meer mensen uit de generatie babyboomers komen te overlijden. In de meer stedelijke gebieden neemt de vergrijzing dan nog toe.

Over MURADO

Wij zijn van mening dat ‘thuis’ de belangrijkste plek is in ons leven en dat ieder mens recht heeft op een (t)huis. Ook samen bouwen? MURADO treedt op als solution provider en faciliterende partij in het samenstellen en leveren van compleet uitgewerkte modulaire woningbouw vraagstukken. Wil je een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.