Dé autoriteit van snel & betaalbare huisvesting

De huidige woningproblematiek: er is een oplossing!

Dat er een groot tijdelijk woningtekort is hoeven we je niet meer uit te leggen. Huurprijzen stijgen, biedingen op koopwoningen worden ruimschoots overboden en hypotheken worden niet zomaar meer verstrekt. Om van de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen maar te zwijgen. Daarnaast willen studenten sneller uit huis, komen er meer statushouders, zijn er meer alleenwonende en wordt de gemiddelde Nederlander steeds ouder. Kortom; we hebben in Nederland een groot woningprobleem.

Tekort aan woningen

Zoals gesteld is er een tijdelijk woningtekort. De verwachting is dat Nederland in 2035 18,3 miljoen inwoners telt. Naast de huidige problematiek van hoge prijzen, wachtlijsten en meer alleenwonende zal dit feit bijdragen aan de groeiende vraag naar woningen. Om dit probleem op te kunnen lossen, zal er in de komende 13 jaar 845.000 woningen gebouwd moeten worden. De woningbouwproductie blijft op gang om dit aantal te bereiken. Echter kan er niet sneller gebouwd worden en ontstaat er ook een tekort aan bouwlocaties. Hierdoor is het de vraag of het bouwen van 845.000 woningen in 13 jaar haalbaar is.

De cirkel van woningtekort

In de huidige woningproblematiek moet er aandacht zijn voor specifieke groepen die hier het meest last van ondervinden. Hieronder vallen studenten, starters, spoedzoekers, statushouders en senioren. Senioren blijven langer zelfstandig wonen waardoor starters minder snel aan een nieuwe woning kunnen komen. Oud-studenten stromen vanwege financiële redenen minder snel door naar starterswoningen waardoor de studentenwoningen voor nieuwe studenten bezet blijven. Dit resulteert in studenten die langer thuis blijven wonen. Ieder probleem schuift op naar de volgende doelgroep waardoor het probleem zal blijven ontstaan, mits we er nu iets aan doen.

De oplossing

De woningbouwproductie kan niet sneller bouwen dan dat zij nu doen. De bestemmingsplannen zijn geschreven, materialen zijn besteld en met man en macht wordt er gebouwd. Toch lukt het maar niet om de problematiek op te lossen en grijpt menig doelgroep mis. Bouwplannen komen te langzaam van de grond doordat er sprake is van onvoldoende bouwlocaties, stijgende bouwkosten en langdurige gemeentelijke procedures.

Echter kan MURADO dit probleem wel het hoofd bieden. MURADO kan goedkoper, sneller en duurzamer bouwen waarmee er een oplossing wordt geboden voor de uitdaging waar woningcorporaties, gemeenten en projectontwikkelaars nu mee kampen. Doorlooptijden worden versneld en voorbereidingskosten worden tot 30 procent bespaard door een vooraf georganiseerde procesmatige aanpak. Daarnaast wordt er verdere gekeken dan bestaande bestemmingsplannen en vormen. Door duurzame materialen te (her)gebruiken en gebruik te maken van een nieuwe bouwmethode worden duurzame woningen ontwikkeld. Traditioneel baksteen wordt vervangen door prefab elementen. Grijze woningen worden groene woningen. En het belangrijkste: er ontstaan woningen voor iedereen.

Woningtekort in de toekomst

De oplossing ligt dus binnen handbereik. Als we nu niets doen ontstaan er in de toekomst alleen maar grotere problemen. Naar verwachting zal Nederland over 13 jaar meer dan 1 miljoen extra inwoners tellen. De groei van grote steden gaat in een stijgende lijn omhoog. In de grote steden wordt er namelijk een percentage van 20 procent verwacht. De verhouding geboorte/sterfte zal niet meer in balans zijn en de vergrijzing neemt gestaag toe. Volgens het TU Delft zijn er momenteel 40.000 daklozen, waaronder een groot aantal wegens financiële redenen. Dit aantal zal in de toekomst oplopen als er niet genoeg betaalbare woningen beschikbaar zijn. Genoeg redenen om er nu iets aan te doen!

Over MURADO

Wij zijn van mening dat ‘thuis’ de belangrijkste plek is in ons leven en dat ieder mens recht heeft op een (t)huis. Ook samen bouwen? MURADO treedt op als solution provider en faciliterende partij in het samenstellen en leveren van compleet uitgewerkte modulaire woningbouw vraagstukken. Wil je een vrijblijvend adviesgesprek? Neem dan contact met ons op.