Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

Snel en flexibel bouwen

Woningbouwprojecten komen vaak maar moeizaam van de grond in Nederland. Tussen plan en gerealiseerd project zitten vaak meer dan 7 jaar!. Daarom zet MURADO in op flexwoningen, oftewel tijdelijke huisvesting. Dit zijn woningen met een tijdelijk karakter, zeg 15 jaar, die we neerzetten op grond met een op langere termijn andere bestemming dan wonen. Maar waarop in de tussentijd wel gewoond worden. Krijgt de grond na een aantal jaren een andere bestemming dan wonen, dan pakken we de woning op en zetten we ‘m gewoon ergens anders neer.

Flexwoningen zijn leverbaar in drie typen. Deze kunnen binnen één gebouw gecombineerd worden, waardoor een grote doelgroep wordt aangesproken. Het ontwerp biedt optimale flexibiliteit. Dat maakt de realisatie heel laagdrempelig, omdat het zowel voor het huisvestingstekort van vandaag als dat voor over 50 jaar kan dienen. Doordat de indeling flexibel is en de tussenwanden niet dragend zijn, kunnen ruimtes groter of kleiner gemaakt worden. Ook deze transformatie kunnen wij verzorgen.

Voordeel van flexwoningen is dat de aanvraag voor een tijdelijke bestemming veel sneller gaat dan voor een permanente bestemming. Waardoor sneller begonnen kan worden. Bovendien kunnen flexwoningen in zeer korte tijd gerealiseerd worden.

Ideaal voor diverse doelgroepen

Flexwoningen vormen de perfecte huisvestingsoplossing voor starters, studenten, ouderen, gezinnen, spoedzoekers en statushouders. Gezien de indeling, zijn ze naar wens te combineren. Daarnaast hebben de overige kamers een vrije indeelbaarheid. De keuken en badkamer zijn de enige ‘vaste’ ruimtes. Bij het 3-kamer appartement kan in plaats van een tweede slaapkamer ook gekozen worden voor een kantoor of sportfunctie. De woonmodules zijn standaard 60 minuten brandwerend en is het mogelijk om variatie te maken van meerdere lagen.

Tevens voldoen onze flexwoningen aan het permanente Bouwbesluit. Deze woningen bieden een enorme vrijheid in wijze van plaatsing en her-montage op een andere locatie. Ook wat betreft vluchtwegen is het eenvoudig om een module met een trap extra te plaatsen of juiste buitenruimtes te creëren door ‘aparte’ woongedeeltes te maken, zoals een corridor.

Flora en Fauna

Een bloeiend planten- en dierenleven in Nederland, waar ook de mens van kan genieten; dat is in de kern onze taak. Dat doen we door leefgebieden van flora en fauna te beschermen of te verbeteren met de bouw. De flora- en faunawetgeving wordt als risico zwaar onderschat in de bouw. Door zo vroeg betrokken te worden in het bouwproces kunnen we vroegtijdig een goed uitvoerbaar ontwerp verzorgen waar flora en fauna onderdeel van is.

De sterke punten van flexwoningen op een rijtje.

Onze woningen hebben een bouw- en constructiemateriaal dat unieke eigenschappen heeft op het gebied van bouwefficiency, sterkte, veiligheid, esthetiek en milieu. Dit alles zorgt ervoor dat de flexwoning een product is met een toegevoegde waarde die zich uitstrekt over de gehele bouwketen.

  • Klimaatvriendelijk: door te bouwen met duurzame materialen wordt meer CO2 opgeslagen dan uitgestoten.
  • Circulair: onze woonmodules zijn na gebruiksduur van het gebouw op alternatieve manieren te gebruiken.
  • Hernieuwbaar: hout vormt, als het afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen, een onuitputtelijke grondstof.
  • Gezond: onderzoek toont aan dat de gebruikte materialen een positief effect hebben op het welzijn van bewoners en gebruikers.
  • Licht in gewicht: door het lichte gewicht kan sneller en eenvoudiger gebouwd worden.
  • Brandveilig: de woonmodules worden standaard uitgevoerd in 60 min brandwerendheid.
  • Flexibel: flexgebouwen zijn eenvoudig te demonteren en te transporteren. Op een andere locatie kunnen de woonmodules, met geringe aanpassingen, geschikt worden gemaakt voor het daar geldende beeldkwaliteitsplan of stedenbouwkundige opgave.

Veelgestelde vragen

Hoe flexibel is tijdelijke huisvesting?

De flexibiliteit of aanpasbaarheid van een gebouw wordt vaak gezien als een extra investering, als meerkosten, waarvan de relevantie op korte termijn zeer laag is. Gezien de grote huisvestingstekorten moet anno 2023 flexibel en aanpasbaar bouwen de basis zijn van ieder gebouw dat we realiseren. Het is in de basis de afstemming van vraag en aanbod.

Wat onze gebouwen onderscheidt is dat ze demonteer- en verplaatsbaar zijn en tevens permanent gebouwd worden. Door de constructie kunnen ze aangepast worden aan veranderende woon- en werkwensen en kan de functie van het gebouw veranderen. Hiermee spelen we in op de toekomst. We weten allemaal niet hoe de markt er over 15 jaar uit ziet, maar waar we wel rekening mee kunnen houden is het flexibel maken van het gebouw en waarde toevoegen voor komende jaren. Na de exploitatie kunnen wij het gebouw weer demonteren, verplaatsen en transformeren naar een nieuwe grond of functie. Tijdelijke huisvesting is slim investeren in de toekomst.

Zijn deze woningen als permanente woningen te gebruiken, m.a.w. wat is de gebruikstermijn/exploitatietermijn van deze woningen?

Ja. Onze tijdelijke huisvesting kan permanent gebouwd worden en mag dus ook blijven staan. De uitstraling van de onze tijdelijke huisvesting is ook niet te onderscheiden van permanente woningen. Het voordeel van de woningen is dat we hiermee vooruit kunnen lopen op de huisvestingstekorten en dat de grond over een aantal jaar alsnog een andere bestemming kan krijgen.

Wordt er rekening gehouden met flora & fauna?

Ja, we bouwen met oog voor flora en fauna. Het is belangrijk als bedrijf dat we omgaan met deze wet die gericht is op de bescherming van dieren- of plantsoorten. Per project nemen wij dit thema mee en hebben we concrete voorbeelden die we in een project kunnen toevoegen.

Wat is het verschil tussen traditioneel en modulair bouwen?

Traditioneel bouwen is een ouderwetse manier van bouwen. Alle materialen wordt op de bouwplaats aangevoerd en ter plekke samengesteld. In weer en wind, onder sterk wisselende omstandigheden. Variërend van min 10 tot plus 35. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit op de bouwplaats. Bouwbedrijven werken elk op hun eigen bouwplaats en ieder op hun eigen manier aan de oplossing van hetzelfde probleem. Dat is niet efficiënt en heeft tot gevolg dat veel materiaal verloren gaat. Het is zoals auto’s werden gebouwd voordat Henry Ford de lopende band introduceerde: dus met een team van monteurs die allemaal tegelijk aan één eindproduct werken. En die elkaar daarbij voortdurend in de weg lopen. Een bekend fenomeen op iedere bouwplaats. Vergelijk dat met het modulaire bouwproces waarbij alles, van de geconditioneerde productieomstandigheden in de fabriek tot de snelle assemblage op de bouwplaats, draait om efficiëntie en het verminderen van faalkosten, afval en transportbewegingen.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de woningen er esthetisch goed uitzien en dat de bewoners er ook een lange periode willen wonen?

Wij geloven erin dat esthetisch en duurzaam bouwen elkaar kunnen versterken. Esthetiek is de belangrijkste pijler. De uitstraling van een gebouw is het vertrekpunt; de basis.

We spreken van een goed circulair ontwerp als het product meerdere levenscycli meegaat. Daarnaast is het belangrijk dat het product kwalitatief hoogwaardig is, niet in waarde vermindert en dat het geen energie kost. Ook de toepassing van materialen en componenten die teruggewonnen worden voor hergebruik zijn belangrijke toepassingen voor een circulair ontwerp. Deze factoren nemen we altijd mee in onze ontwerpen voor de opdrachtgever.

Merkt een bewoner iets van deze bouwmethodiek als de woning wordt bewoond? Bouwwerkzaamheden in een bewoonde omgeving kan onrust veroorzaken.

Dit is een zeer belangrijk onderdeel in het bouwproces. Daarom is heldere communicatie ontzettend belangrijk en dat weten wij als geen ander. Hoe pakken wij de sociale problematiek aan als MURADO?

Ruim voor start van de werkzaamheden informeren wij de betrokkenen. Dit doen wij via een bewonersbrief of een bouwapp. De bouwapp biedt de mogelijkheid om dagelijks in contact te staan met de omgeving.

Hierop plaatsen wij korte tekstberichten, foto’s en video’s van de planning van werkzaamheden, een beschrijving van de werkzaamheden, de geldende maatregelen en de algehele voortgang van een project. We gebruiken de app ook om positieve ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

Wij merken door de bewoners vroegtijdig te informeren en bereikbaar te zijn voor vragen of eventuele klachten, dit als zeer prettig wordt ervaren.

In overleg met de opdrachtgever bekijken we wat er mag en gewenst is. Bij oplevering van de bouw organiseren wij een moment om zowel de nieuwe- als de huidige bewoners op een positieve manier met elkaar kennis te laten maken. De informatieverstrekking geschiedt altijd in overleg met onze opdrachtgever.