Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

(Semi) tijdelijke appartementen: Een thuis voor starters, studenten en young professionals.

Oplossing van de toekomst

Als antwoord op de vraag naar betaalbare en duurzame appartementen is MURADO een pilot gestart in de gemeente Steenbergen. Daar realiseren we op modulaire basis tweeëntwintig appartementen in twee bouwlagen, geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Het complex 'HENRI’ is opgebouwd uit kant-en-klare modules met prefab-elementen, die op de bouwlocatie worden gekoppeld en gestapeld. De slimme modules worden in een assemblagefaciliteit voorbereid, waardoor productiekosten, ongebruikt materiaal en bouwoverlast tot een minimum worden beperkt. De appartementen zijn hierdoor tot 35% sneller te realiseren dan bij traditionele bouw. Door gebruik te maken van duurzame materialen hebben de appartementen een zeer aangenaam binnenklimaat.

Hoogwaardige appartementen, 30 tot 50% sneller gerealiseerd met modulaire bouw.

Circulair & Duurzaam

Ons systeem heeft door het gebruik van hoogwaardige materialen een lange levensduur (TCO). Dit zorgt voor waardebehoud van de elementen en draagt bij aan het hoogwaardige uiterlijk. Specifieke details, en een geïndustrialiseerde prefabricage zorgen voor een grote maatvastheid en consistentie in uiterlijk. Onze doelstelling is dat de gebruikte materialen duurzaam geproduceerd zijn.

Een plezierige omgeving

Het gebruik van de buitenruimte rondom de woningen is de afgelopen jaren sterk veranderd. Om de relatie tussen binnen en buiten te versterken, zijn daarom in project Steenbergen gezamenlijke bergingen en een tuin aangelegd. Tevens hebben de appartementen een eigen kruidentuintje bij het Franse balkon en is er nagedacht over flora en fauna door vogelhuisjes aan de gevel te hangen. Kortom, woonplezier voor iedereen!

De sterke punten van de appartementen.

Onze missie is om eigenaren en andere gebruikers een aangename, betaalbare en adaptieve ruimte met hoge kwaliteit te bieden. Vrije ruimte die zich telkens opnieuw kan aanpassen aan veranderende behoeften om te wonen, werken en verblijven.

  • Minimaliseren transport: het systeem bestaat uit modulaire elementen die op locatie worden samengesteld. Dit voorkomt onnodige transportbewegingen.
  • Herbruikbaarheid: alle elementen zijn herbruikbaar en kunnen op andere manieren worden ingezet wanneer ze gedemonteerd worden.
  • Minimal impact: het systeem wordt geplaatst op een geminimaliseerde fundering. Het modulaire systeem is lichter dan traditionele bouw waardoor er minder impact is op de omgeving.
  • Klimaat & Welzijn: duurzaamheid betekent ook het creëren van een gezonde leefomgeving voor de gebruiker.
Wat is het verschil tussen traditioneel en modulair bouwen?

Traditioneel bouwen is een ouderwetse manier van bouwen. Alle materialen wordt op de bouwplaats aangevoerd en ter plekke samengesteld. In weer en wind, onder sterk wisselende omstandigheden. Variërend van min 10 tot plus 35. Dit is niet bevorderlijk voor de kwaliteit op de bouwplaats. Bouwbedrijven werken elk op hun eigen bouwplaats en ieder op hun eigen manier aan de oplossing van hetzelfde probleem. Dat is niet efficiënt en heeft tot gevolg dat veel materiaal verloren gaat. Het is zoals auto’s werden gebouwd voordat Henry Ford de lopende band introduceerde: dus met een team van monteurs die allemaal tegelijk aan één eindproduct werken. En die elkaar daarbij voortdurend in de weg lopen. Een bekend fenomeen op iedere bouwplaats. Vergelijk dat met het modulaire bouwproces waarbij alles, van de geconditioneerde productieomstandigheden in de fabriek tot de snelle assemblage op de bouwplaats, draait om efficiëntie en het verminderen van faalkosten, afval en transportbewegingen.

Wat zijn de faalkosten van traditioneel bouwen?

Een bekend fenomeen bij traditioneel bouwen zijn de faalkosten. Doordat bij modulair bouwen veel preciezer wordt gewerkt, is er minder verspilling van materialen. Dit zorgt er voor dat de faalkosten sterk teruggebracht kunnen worden.

Uit een onderzoek van ABN AMRO uit april 2019 blijkt dat in de traditionele bouw elk jaar miljarden euro’s worden verspild, doordat de faalkosten vaak 5% of meer zijn.

Dat drukt niet alleen op de winstmarge, maar zorgt ook voor een gigantische hoeveelheid afval. Opmerkelijk is dat uit het onderzoek naar voren komt dat iedereen die faalkosten accepteert als zijnde onvermijdelijk. Deze faalkosten worden aanzienlijk verminderd bij modulaire bouw.

Welke bouwmaterialen worden er gebruikt?

Voor ons is modulair bouwen de manier om de huidige veelheid aan huisvestingsvraagstukken efficiënt aan te pakken. Dit doen we met staalframe. Dit doen we vanuit gestandaardiseerde modules.

Is modulair bouwen de oplossing voor het woningtekort?

Kort en krachtig, ja. Het woningtekort is gigantisch in Nederland. De gevolgen zijn ernstig: de wachttijden voor een sociale huurwoning zijn enorm en de huizenprijzen zo hoog dat starters niet of nauwelijks meer aan een betaalbare woning kunnen komen.

Het woningtekort bedraagt op dit moment zo’n 350 duizend woningen en zal over drie jaar uitkomen op 500 duizend. Volgens recente cijfers zullen er in 2030 maar liefst één miljoen woningen moeten zijn bijgebouwd om aan de vraag tegemoet te komen.

De traditionele bouw is niet in staat om zo snel en deze aantallen woningen te bouwen. Daarnaast zijn er tal van remmende factoren die ervoor zorgen dat de nieuwbouwproductie onvoldoende op gang komt: de stikstof, coronacrisis en PFAS problematiek spelen daarbij een grote rol. Ook het arbeidstekort neemt toe. Het aantal vacatures in de bouw staat momenteel op recordhoogte en deze vacatures zijn maar lastig in te vullen. Bovendien vergrijst het bouwpersoneel de komende jaren steeds verder en gaan veel mensen met pensioen. Met modulair bouwen werk je onder geconditioneerde werkomstandigheden en vereenvoudigen we het proces.

Dat wordt ook onderstreept door een recent verschenen onderzoeksrapport van het vermaarde organisatie adviesbureau McKinsey. In dat rapport ‘Modular Construction, from projects to products’ wordt geconcludeerd dat fabrieksmatig, modulair bouwen de toekomst heeft.

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de woningen er esthetisch goed uitzien en dat de bewoners er ook een lange periode willen wonen?

Wij geloven erin dat esthetisch en duurzaam bouwen elkaar kunnen versterken. Esthetiek is de belangrijkste pijler. De uitstraling van een gebouw is het vertrekpunt; de basis.

We spreken van een goed circulair ontwerp als het product meerdere levenscycli meegaat. Daarnaast is het belangrijk dat het product kwalitatief hoogwaardig is, niet in waarde vermindert en dat het geen energie kost. Ook de toepassing van materialen en componenten die teruggewonnen worden voor hergebruik zijn belangrijke toepassingen voor een circulair ontwerp. Deze factoren nemen we altijd mee in onze ontwerpen voor de opdrachtgever.

Merkt een bewoner iets van deze bouwmethodiek als de woning wordt bewoond? Bouwwerkzaamheden in een bewoonde omgeving kan onrust veroorzaken.

Dit is een zeer belangrijk onderdeel in het bouwproces. Daarom is heldere communicatie ontzettend belangrijk en dat weten wij als geen ander. Hoe pakken wij de sociale problematiek aan als MURADO?

Ruim voor start van de werkzaamheden informeren wij de betrokkenen. Dit doen wij via een bewonersbrief of een bouwapp. De bouwapp biedt de mogelijkheid om dagelijks in contact te staan met de omgeving.

Hierop plaatsen wij korte tekstberichten, foto’s en video’s van de planning van werkzaamheden, een beschrijving van de werkzaamheden, de geldende maatregelen en de algehele voortgang van een project. We gebruiken de app ook om positieve ontwikkelingen onder de aandacht te brengen.

Wij merken door de bewoners vroegtijdig te informeren en bereikbaar te zijn voor vragen of eventuele klachten, dit als zeer prettig wordt ervaren.

In overleg met de opdrachtgever bekijken we wat er mag en gewenst is. Bij oplevering van de bouw organiseren wij een moment om zowel de nieuwe- als de huidige bewoners op een positieve manier met elkaar kennis te laten maken. De informatieverstrekking geschiedt altijd in overleg met onze opdrachtgever.

Op welke manier wordt circulariteit binnen deze bouwmethode toegepast?

Circulair bouwen verwijst naar de drang onafhankelijk te zijn. Wij ontwikkelen duurzame woningen die beschikbaar zijn voor iedereen. Dit doen we door een nieuwe bouwmethode en duurzame materialen te (her)gebruiken. Het traditionele baksteen en beton worden vervangen door gestandaardiseerde modules, waarmee we meerdere soorten woningtypen en -vormen creëren. Modulaire bouw is een methode van bouwen waarbij de constructie van een gebouw plaatsvindt door het assembleren van prefabricage modules. Deze modules worden in een fabriek gemaakt en vervolgens op de bouwlocatie samengevoegd tot een compleet gebouw. Modulaire bouw is in opkomst vanwege de voordelen op het gebied van snelheid, duurzaamheid en kostenbesparing.

Hoe staan gemeentes en woningcorporaties tegenover deze bouwmethode? Wat is de ervaring van Murado?

Gemeenten, provincies en woningcorporaties spelen in het oplossen van de huidige woningcrisis een cruciale rol. Inmiddels hebben diverse grote steden met het Rijk een zogenaamde Woondeal gesloten om de woningbouw te versnellen. Zo’n Woondeal moet ervoor zorgen dat er sneller meer betaalbare huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Ook moet er ruimte zijn om versneld tijdelijke woningen te realiseren. Als Murado kunnen wij hierin als strategisch partner ondersteunen.