Wij organiseren en realiseren duurzame en betaalbare woningen

Een aanpak met slimme oplossingen

De sterk stijgende bouwkosten, onvoldoende bouwlocaties en langdurende gemeentelijke procedures zorgen ervoor dat bouwplannen onvoldoende en te langzaam van de grond komen. Hierdoor raakt een grote groep woningzoekenden zoals: senioren, starters, spoedzoekers, studenten en statushouders in de knel met het vinden van een gepaste woning. Murado maakt voor deze groep het verschil.

Met Murado lukt snel, efficiënt en besparen op bouwkosten wel.

Murado is onderscheidend door een vooraf georganiseerde procesmatige aanpak. Wij managen verwachtingen en brengen vooraf de essentiële beslismomenten helder in beeld. Hiermee versnellen we doorlooptijden en besparen we project voorbereidingskosten tot wel 30 procent. Wij bouwen modulair. Zowel in houtskeletbouw, staalframe en containerbouw. Hierdoor heb je als opdrachtgever altijd de beste keuze en gaat het budget vrijwel volledig naar de kwaliteit van de woningen, zowel tijdelijk als permanent.

Nieuwe vormen van bouwen

Wij ontwikkelen duurzame woningen die beschikbaar zijn voor iedereen. Dit doen we door een nieuwe bouwmethode en duurzame materialen te (her)gebruiken. Het traditionele baksteen en beton worden vervangen door gestandaardiseerde modules en prefab-elementen, waarmee we meerdere soorten woningtypen en -vormen creëren. Modulaire bouw is een methode van bouwen waarbij de constructie van een gebouw plaatsvindt door het assembleren van prefabricage modules. Deze modules worden in een fabriek gemaakt en vervolgens op de bouwlocatie samengevoegd tot een compleet gebouw. Modulaire bouw is in opkomst vanwege de voordelen op het gebied van snelheid, duurzaamheid en kostenbesparing.

Een geborgd proces

 • Murado sluit per project onder haar leiding en supervisie samenwerkingsverbanden met partners die zich hebben bewezen.
 • Door maximaal gebruik te maken van elkaars competenties bent je als opdrachtgever verzekert van hoogwaardige dienstverlening.
 • Kenmerkend voor de werkwijze van Murado is dat wij één vast aanspreekpunt zijn, die het volledige traject uit handen neemt.

Voordelen strategisch samenwerken.

Met de alsmaar stijgende bouwkosten, het tekort aan arbeidskrachten en weersomstandigheden die de snelheid van de bouw beïnvloeden is de traditionele bouw inmiddels achterhaald.

Bij strategisch samenwerken in de modulaire bouw zijn er enkele belangrijke factoren om rekening mee te houden:

 1. Selectie van partners: Het is belangrijk om een partner te kiezen die dezelfde visie én die complementaire expertise heeft. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om samen te werken met verschillende partners, om het project succesvol te maken. Bij Murado hebben we die ervaring.
 2. Delen van informatie: Het delen van informatie is cruciaal voor een succesvolle samenwerking. Het is belangrijk om de doelstellingen en vereisten van het project duidelijk te communiceren en ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit.
 3. Optimalisatie van het ontwerp: Door de modulaire aard van de bouw kunnen ontwerpen snel en efficiënt worden aangepast. Het is belangrijk om het ontwerp te optimaliseren voor modulaire constructie, zodat de modules gemakkelijk kunnen worden geproduceerd en geassembleerd.
 4. Planning en logistiek: Een goede planning en logistiek zijn essentieel voor een succesvolle modulaire bouwproject. Het is belangrijk om te zorgen voor een efficiënte aanvoer van materialen en modules naar de bouwplaats, en om de montage en installatie van de modules goed te plannen.
 5. Kwaliteitscontrole: Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de modules en de constructie van het gebouw voldoen aan de vereisten. Dit kan worden bereikt door middel van strikte kwaliteitscontroles tijdens de productie van de modules en tijdens de montage op de bouwplaats.

Door deze factoren in overweging te nemen en een strategische samenwerking aan te gaan, kan modulaire bouw een kosteneffectieve en efficiënte manier zijn om snel en duurzaam gebouwen te realiseren.

‘Als specialisten helpen we met onze kennis en creativiteit een uniek plan neer te zetten en dit te vertalen naar een realiseer- en betaalbaar project.’

Welke werkfases doorloop je met Murado?

 • Pre-initiatiefase: Methodiek om haalbaarheid in projecten in een vroege fase te beoordelen.
 • Initiatiefase: Toekomstige visie en uitgangspunten bepalen om tot een mogelijk project te komen.
 • Definitiefase: Toetsen ontwikkelingsconcept uit de initiatiefase.
 • Ontwerpfase: Het ontwerp van het project wordt gemaakt o.b.v. gemaakte uitgangspunten en (budgettaire) randvoorwaarden. Richt zich in hoge mate op vastlegging en contractering van de uitgangspunten.
 • Uitvoeringsfase: De uitvoering bestaat uit 2 fases, namelijk de voorbereiding en realisatie zelf. In de eerste fase worden bestekken, tekeningen van derden en contractvorming in orde gemaakt.