Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

De noodzaak van modulair bouwen

Het woningtekort bedraagt op dit moment zo’n 315 duizend woningen en zal over twee jaar 400 duizend zijn. Volgens recente cijfers zullen er in 2030 maar liefst een miljoen woningen moeten zijn bijgebouwd om aan de vraag tegemoet te komen.

De traditionele bouw is niet in staat om zo snel, zoveel woningen te bouwen. Daarnaast zijn er tal van remmende factoren die ervoor zorgen dat de nieuwbouwproductie onvoldoende op gang komt: de stikstof en PFAS problematiek spelen daarbij een grote rol. Ook het arbeidstekort neemt toe. Het aantal vacatures in de bouw staat namelijk op recordhoogte en deze vacatures zijn maar lastig te vervullen. Bovendien vergrijst het bouwpersoneel de komende jaren steeds verder en gaan veel mensen met pensioen.

De oplossing: modulair bouwen

Modulair bouwen levert 40% extra woningen op, aldus een in december 2019 verschenen rapport van ABN-AMRO. De conclusie van het rapport is duidelijk: Het woningtekort, het tekort aan bouwpersoneel en een al decennia achterblijvende productiviteitsgroei zorgen ervoor dat een radicale oplossing gezocht moet worden om de productiviteit in de bouw significant te verhogen. Modulair bouwen heeft veel voordelen boven traditioneel bouwen. Dat wordt ook onderstreept door een recent verschenen onderzoeksrapport van het vermaarde organisatie adviesbureau McKinsey. In dat rapport, Modular Construction, from projects to products, wordt geconcludeerd dat fabrieksmatig, modulair, bouwen de toekomst heeft.

Zo kan, om te beginnen, met modulair bouwen kan de bouwtijd met de helft worden teruggebracht en kan er tot zo’n 20% bespaard worden op de bouwkosten. Daarnaast kent modulair bouwen niet of nauwelijks faalkosten, heeft het geen meerwerk, zorgt het voor minder overlast van de omgeving en leidt het ook nog eens tot een forse afvalreductie. Waardoor het perfect past in het streven naar duurzaam en circulair bouwen.

Modulair bouwen kan zonder de inzet van meer en vandaag de dag zo schaars personeel leiden tot meer woningbouw, waarbij tevens aan de strengere eisen met betrekking tot duurzaamheid kan worden voldaan. Uit het eerdergenoemde ABN-AMRO rapport:

'Door modulaire bouw kan het aantal nieuwe woningen stijgen met 40 procent tot 81.500 woningen per jaar ten opzichte van de gemiddelde 58.200 die in de afgelopen vier jaar werden gebouwd.'

Onze modulaire oplossingen