Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

Senioren

Senioren leven langer en zijn steeds vitaler. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en komen ook minder snel in aanmerking voor intramuraal wonen. Bovendien wil de overheid met het programma ‘langer thuis’ ervoor zorgen dat meer mensen in een geschikte zelfstandige woning oud kunnen worden. MURADO voorziet in hoogwaardig tijdelijke huisvesting voor senioren waarin ook mogelijkheden zijn om samen te komen in een centrale woonkamer, tuin of keuken. Zo woon je zelfstandig maar niet alleen in een fijne en veilige omgeving.


Heldere communicatie is belangrijk. Projecten kunnen een behoorlijke invloed hebben op het dagelijks leven van omwonenden, lokale ondernemers en andere betrokkenen. Zij moeten daarom op de hoogte zijn van de werkzaamheden die plaatsvinden en weten wat dit voor hen betekent.

Omgevingsmanagement MURADO

Meer betalen voor een kleinere woning

Een van de redenen dat senioren vaak niet kunnen of willen verhuizen is dat ze meer moeten gaan betalen voor minder ruimte. Van vrije lage woonlasten naar (toren)hoge woonlasten is geen optie. Dit betekent dat de doorstroom van ouderen enorm stagneert. Hierdoor komen de vaak grotere huizen waar deze mensen in wonen ook niet vrij voor andere doelgroepen.

MURADO voorziet in hoogwaardige en betaalbare tijdelijke huisvesting voor senioren waarin ook mogelijkheden zijn om samen te komen in een centrale woonkamer, tuin of keuken. Zo woon je zelfstandig maar niet alleen in een fijne en veilige omgeving.

Wil je meer over ons weten? Neem dan contact met ons op.