Wij organiseren en realiseren tijdelijke huisvesting

Een (t)huis voor iedereen

Voor wie?

Studenten
Je studententijd zou een fijne en bepalende fase in je leven moeten zijn. Helaas gooien financiële zorgen en het tekort aan studentenwoningen roet in het eten.
Senioren
Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en komen ook minder snel in aanmerking voor intramuraal wonen. Samen zorgen voor een fijne omgeving.
Starters
Wachttijden voor sociale huurwoningen lopen al jaren op. In de vrije sector is het niet makkelijk om aan een huis te komen. Starters missen hierdoor de boot.
Spoedzoekers
Spoedzoekers zijn mensen die per direct op zoek zijn naar een woning. Als snelle oplossing voor spoedzoekers realiseert MURADO tijdelijke huisvesting.
Statushouders
Een statushouder heeft een vergunning voor een (tijdelijk) verblijf in Nederland. Echter, het tekort aan woningen belemmert dit verblijf. MURADO helpt hierin.